Spraakmakend week 53

David Berkowitz werd een beetje moe van alle lijstjes, met name het gewauwel over twitter en Michael Jackson en heeft de moeite genomen een diepere beschouwing te maken. Hij behandelt in een post op zijn weblog tien manieren waarop sociale media in het afgelopen jaar ons leven hebben veranderd.

Zeer afwisselend en toch beknopte analyse hoe we anders omgaan met bijvoorbeeld…
– dood: we rouwen en herdenken publiekelijk
– sales: hoe maken we verkoopresultaten als gevolg van inzet van sociale media inzichtelijk?
– bekende mensen zijn toegankelijker en in ieder geval dichterbij. Hij benoemt vooral de showbiz celebs op twitter maar ook sport komt dichterbij. Denk aan de tweets van Lance Armstrong tijdens de Tour de France.
– nieuwsgaring. Journalisten waren er vroeg bij op twitter. Twitter kan een goede bron zijn voor nieuwsgaing. Prachtig voorbeeld in Nederland daarvan aas natuurlijk de vliegtuigramp begin dit jaar.