Kick ass onderzoek (1/2)

influencer

Het is erg spijtig dat de scriptie van Valentijn Huybens ergens verstopt is in een Eindhovense mediatheek.
Het document kreeg ‘slechts’ een 8. In de wandelgangen gaat het gerucht dat ze de auteur zijn zelfvertrouwen wilden temperen maar dat het document eigenlijk een 9 waard was.

Line up
Het onderzoek is bijzonder omdat hij de mening en visie van de grote jongens van de mond-tot-mondreclame heeft samengevat. Daardoor kreeg Valentijn een overzicht van dit jonge vakgebied van de marketing & communicatie. Hij sprak Peeter Verlegh die vanuit SWOCC en de universitaire wereld een academische blik toevoegde. Rijn Vogelaar, auteur en CEO van Blauw Research, en Mischa Coster, director of consulting van Grey Matters gaven hun visie vanuit respectievelijk onderzoek en gedragspsychologie. Jan van den Bergh, ook al auteur op het gebied van ‘recommendation’, deed zijn duit in het zakje op het snijvlak van theorie en praktijk.
Willem Sodderland van Buzzer (uitvinder van het woord Buzzable), Jeroen van Seeters (vanuit PR), AJ Thijssen (vanuit social), Jorrit Kreukniet (vanuit earned) en ik (vanuit advertising) werden geïnterviewd omdat we dagelijks in de praktijk met wom bezig zijn.

Maar eigenlijk ging het om zijn onderzoek. Een onderzoek waarin hij een klassiek model wilde verrijken met nieuwe inzichten.

rossiterpercy-761329
Model van Rossiter & Percy, gehosseld van frislicht.com van Ingmar de Lange (die V als een van de weinige Koningen niet heeft geinterviewd)

R&P meet wom
Rossiter & Percy hebben een advertising model met what if gemaakt voor brand attitude. Je plot het producttype in een kwadrant gebaseerd op hoge vs lage betrokkenheid en positieven vs negatieve aankoopmotivatie en de heren dragen een reclametactiek aan.

voorbeeld:
Als jij een product hebt een lage betrokkenheid (omdat je weinig risico loopt bij de aankoop) en een informationele motivatie (de aankoop lost een probleem op) zoals een paracetamol of een wasmiddel dan laat je een problem-solution format zien. Eerst hoofpijn, dan verlichting. Eerst een vlek, dan een schoon laken. Klinkt simpel, dus goed voorbeeld.

Nou wilde V een voorstudie doen op basis van focusgroepen om te kijken of er ook zo’n dergelijk model te maken is voor aanbeveling. Aanbeveling vanuit de ontvanger geredeneerd, niet vanuit zender. Dus de kernvragen zijn: bij wie ga je rade als je een auto/fornuis/pijnstiller/fles wijn etc koopt? Hoe oriënteren consumenten zich in bepaalde R&P producttype categorieën? Ga je bij andere type mensen (opinieleiders) vragen voor een aanbeveling voor een vakantie-adres dan een lage betrokkenheidsaankoop?
Hij keek vooral naar de oriëntatie of Zero Moment of Truth.

Deze vragen werden voorgelegd in kwalitatief onderzoek aan consumenten van alledaagse producten en diensten. Per kwadrant werd gekeken naar (zijn) vier typen influencer: Retailer, Specialist, Wisdom of the Crowd en Inner circle.
In een volgende post deel ik de belangrijkste resultaten van het onderzoek.