Ouder artikel over de activiteiten van BzzAgent in de NY Times.

Tegenstanders van deze vorm van buzzmarketing menen dat deze praktijken onethisch zijn. Een individu wordt ‘betaald’ om een commerciele boodschap te verspreiden. Een financiele compensatie, sponsoring of het recht op de nieuwste informatie of gadgets. Waar ligt de grens?

Ik juig nieuwe initiatieven van harte toe. Zo ook – van eigen bodem – Buzzer.nl.